SHARE
EN/PL

UCHO MIASTO

UCHO MIASTO

„Ucho Miasto. Olsztyńskie Spotkania z Audio Artem” to organizowane po raz pierwszy w Olsztynie interdyscyplinarne przedsięwzięcie edukacyjne i artystyczne mające na celu popularyzację zagadnień związanych z szeroko rozumianą sztuką Audio Art. Projekt kierowany był w szczególności do młodych odbiorców, jednak w jego ramach znalazły się również wydarzenia mogące zainteresować dorosłą publiczność.

Przez cały czerwiec 2014 odbyło się w Olsztynie łącznie kilkanaście darmowych, różnorodnych w formie wydarzeń - warsztatów, spacerów dźwiękowych, koncertów, audio performance i pokazów filmów. Wszystkie z tych działań, zebrane razem, dawały uczestnikom pełniejsze, bo realizowane jednocześnie z wielu perspektyw, spojrzenie na zagadnienie dźwięku tak w sztuce współczesnej jak i w najbliższym otoczeniu.

W projekcie udział wzięli m.in.: Krzysztof Topolski aka Arszyn, dr Dobromiła Jaskot, dr Robert Losiak, Maciej Wojnicki, Maciek Olewniczak, Wiktor Piskorz, Hubert Wińczyk, Robert Piernikowski, grupa INIRE i zespół Parampampam Trio.

Wydarzenia „Ucho Miasto” odbywały się w Galerii, w budynku Planetarium oraz częściowo w przestrzeni publicznej miasta, stwarzając szanse na zainteresowanie projektem osób postronnych, niezwiązanych ze sztuką. Podczas niektórych warsztatów uczestnicy poruszali się po Olsztynie rejestrując audialny "pejzaż miasta". Nagrania te, w sposób pośredni, przyczynić się mogą do pogłębienia wiedzy na temat audiosfery miasta i regionu.

Projekt zakończyła prezentacja pt. „Muzyczna Wystawa” w holu BWA - 26 czerwca o godz. 18: 00. Całość była dokumentowana fotograficznie, filmowo i dźwiękowo. Dokumentacja była rozpowszechniana w formie DVD.

Projekt był współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Ucho Miasto - Robert Losiak - "Olsztyn. Mapy dźwiękowe miasta"  

Ucho Miasto - Maciej Olewniczak, Wiktor Piskorz - "Dźwiękowa Orkiestra Tabletowa DOT" 

Ucho Miasto - INIRE - Audio Performance "Shipwreck Score"

Ucho Miasto - Krzysztof Topolski aka Arszyn - Instalacja dźwiękowa

Ucho Miasto - Krzysztof Topolski aka Arszyn - Koncert pod Kopułą Planetarium

Ucho Miasto - Dobromiła Jaskot - "O dźwiękach w sposób concretny"

Ucho Miasto - Hubert Wińczyk "Przemieszcze[nie] - robimy słuchowisko"

Ucho Miasto - Hubert Wińczyk - Audio Performance "Urinatorium"

Ucho Miasto - Parampampam Trio - koncert w BWA

Ucho Miasto - Robert Piernikowski - koncert w BWA

Ucho Miasto - wernisaż wystawy podsumowującej projekt