NIECODZIENNIK OLSZTYŃSKI


- projekt, w ramach którego powstała strona internetowa i książka, prezentujące miasto od nieco mniej oczywistej strony. “Niecodziennik Olsztyński” to autorski przewodnik, który w założeniu miał być inny niż dotychczasowe, stanowiąc ich kreatywne uzupełnienie. Olsztyn to bowiem nie tylko Wysoka Brama, Stary Rynek czy Park Podzamcze. Jak każde miasto ma on swoją alternatywną, mniej znaną, ale równie istotną odsłonę. “Niecodziennik Olsztyński” prezentuje zatem nie tylko sztandarowe zabytki i najmodniejsze atrakcje sezonu. Pokazane zostały w nim także miejsca i warte uwagi, choć często pozostające poza głównymi szlakami zwiedzania. Przedsięwzięcie realizowane było przy współudziale finansowym Samorządu Olsztyna, a zapoczątkowane w ramach stypendium Rady Miasta Olsztyna, przyznawanego osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem oraz ochroną dóbr kultury w 2015 roku.

DRZEWA PAŃSTWOWE


- projekt kuratorski i artystyczny trwający blisko półtora roku- od stycznia 2011 do czerwca 2012- realizowany w dwóch miastach: w Poznaniu w Polsce i w Londynie w Wielkiej Brytanii. Złożyły się na niego 4 wystawy, seria warsztatów i wykładów; powstał film wideo oraz wydruki fotograficzne; wydana została dwujęzyczna publikacja. Do współtworzenia wydarzeń i zaprezentowania swoich prac zaproszonych zostało łącznie 12 artystów.

MIEJSKIE DOKUFIKCJE


- autorami składających się na powstający na przestrzeni lat 2005- 2009 cykl zdjęć i nagrań wideo byli zarówno znajomi artyści jak i osoby postronne, niezwiązane, na co dzień ze sztuką, w chwili prowokowanego zdarzenia dysponujące aparatem fotograficznym lub kamerą. Ich indywidualne spojrzenie odcisnęło piętno na wykonaniu i w konsekwencji na dalszej popularyzacji dokumentacji moich pomysłów na interwencje w przestrzeni publicznej. Niejasna kwestia autorstwa prezentowanych zdjęć oraz wątpliwości, co do autentyczności fotografowanych zdarzeń były dla mnie w tym przypadku kluczowe.

KWIATY, WICI, KRZAKI


- cykl warsztatów artystycznych dla seniorów odbywających się w czerwcu 2015 w parkach Olsztyna. Podczas każdego ze spotkań, prowadzonych przez artystów, pedagogów oraz arteterapeutów i zaproszonych do współpracy wolontariuszy, wykorzystywano różnorodne techniki plastyczne oraz omawiano inne zagadnienia. Do wygłoszenia pogadanek i mini- wykładów zaproszeni zostali m.in.: leśnik, specjalista ds. zieleni miejskiej, biolog, zielarka, działkowiec. Głównym celem projektu było zaproszenie seniorów do wspólnego spędzenia czasu w kreatywny sposób i w kontakcie z miejską przyrodą. Spotkania łączyły w sobie walory edukacyjne , artystyczne oraz towarzyskie - seniorzy z różnych grup i środowisk mogli się przy tej okazji poznać i wejść w różnorodne interakcje.


W POSZUKIWANIU SZCZĘŚCIA


- trwający blisko 2 lata projekt kuratorski zainicjowany jesienią 2008 roku w Londynie, wspólnie ze Zbigniewem Kotkiewiczem. Nawiązaliśmy kontakt z artystami zainteresowanymi tematem dążenia do szczęścia... lub ucieczki przed nim. Swój "call for proposals" skierowaliśmy w głównej mierze do artystów międzynarodowych, okresowo lub długotrwale przebywających i pracujących w Wielkiej Brytanii. W ideę projektu od samego początku wpisane były takie wątki jak ruch, podróż, dyslokacja, emigracja, multikulturalizm, miasto, przestrzeń prywatna i publiczna, współdziałanie oraz dążenie do przyjemności. Na projekt złożyły się 3 wystawy w Polsce i w Wielkiej Brytanii prezentujące prace 35 artystów oraz dwujęzyczna publikacja.

DON KICHOTE I SANCHO PANSA W POSZUKIWANIU SZCZĘŚCIA


- roczny projekt intermedialny zainicjowany ostatniego dnia festiwalu Octoberfest w październiku 2005 roku. Jego początek i zarazem najważniejszą część stanowiła dwumiesięczna rezydencja artystyczna w Pathos Transport Theatre w Monachium w Niemczech. Projekt współtworzony był w przestrzeni publicznej miasta i w przestrzeniach teatru wspólnie z artystką Birgit Binder, a jego główną inspirację stanowiła powieść Miguela de Cervantesa Don Kichote z La Manchy.

SPACERY Z ABSTRAKCJAMI


- seria artystycznych wycieczek po Olsztynie prezentujących miasto z innej, mniej oczywistej strony. Podczas każdego z trzech odbywających się na przestrzeni lipca 2015 spacerów ich uczestnicy z jednej strony poznawali przykłady miejsc związanych z różnorodnością kulturową miasta - jego zabytki, elementy architektury, jak i np. miejsca po budynkach, których już nie ma, miejsca spotkań nieformalnych, skwery i parki; Z drugiej zaś byli włączani przez przewodników do współdziałania i współtworzenia zdarzeń zaaranżowanych w poszczególnych punktach danej trasy. Spacery z Abstrakcjami dostarczyć miały zwiedzającym pewnej ilości informacji nt. interesujących miejsc w Olsztynie i historii z nimi związanych, ale nade wszystko rozrywki wynikającej z uczestnictwa w “żywym” zdarzeniu, chwilami mogącym przypominać zbiorowy happening.

ZBIERACTWO


- w ramach realizowanego we wrześniu 2009 roku projektu artystycznego zaprezentowałam specjalnie przygotowany na tę okazję film wideo, instalację oraz serię wydruków fotograficznych. Czas powstawania cyklu – jesień- określił częściowo jego tematykę: przekwitającej roślinności, zbiorów owoców, gromadzenia zapasów na zimę. Zagadnienia te połączyłam z refleksją nad ideą zbieractwa-tak w rozumieniu kolekcjonerstwa jak i survivalu walki o przetrwanie w mieście, np. osób ubogich, bezdomnych.

LEAVE ART ALONE. POLISH WOMAN ARTISTS PERFORM 


- projekt kuratorski wydarzenia prezentującego działania w zakresie performance w wykonaniu czterech artystek polskiego pochodzenia, w tamtym czasie mieszkających i tworzących w Wielkiej Brytanii: Justyny Scheuring, Anny Kalwajtys, Moniki Karczmarczyk i Oli Winnickiej. Wypowiadające się, na co dzień w różnych mediach artystki- realizujące działania od rzeźby czy grafiki po obiekt- zaprezentowały szerokie spektrum możliwych podejść do zrozumienia sztuki akcji. Wydarzenie objął patronatem Konsul RP w Edynburgu oraz Stowarzyszenie Scottish Polish Cultural Assotiation. 

UCHO MIASTO


- projekt kuratorski interdyscyplinarnego przedsięwzięcia edukacyjnego i artystycznego mającego na celu popularyzację zagadnień związanych z szeroko rozumianą sztuką Audio Art. W ramach projektu, organizowanego przez BWA Galerię Sztuki w Olsztynie, przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przez miesiąc odbyła się seria darmowych, różnorodnych w formie wydarzeń - warsztatów, spacerów dźwiękowych, koncertów, audio performance i pokazów filmów. Wszystkie te działania, prowadzone przez zaproszonych z całego kraju ekspertów, zebrane razem dać miały pełniejsze - bo realizowane jednocześnie z wielu perspektyw - spojrzenie na zagadnienie dźwięku tak w sztuce współczesnej jak i w naszym najbliższym otoczeniu.

 

IMPROVISED SMOKE DEVICE


- projekt kuratorski zrealizowany z australijską artystką Rebeccą Baumann. Jej performance Improvised Smoke Device zaprezentowany w przestrzeni publicznej parku im. Adama Mickiewicza w Poznaniu po raz pierwszy został wykonany, jako część projektu Conselo Cavaniglia „Artists in Response to City Spaces” w 2010 roku. Odtworzona w Polsce praca inspirowana była wyprawą artystki do Indii, gdzie badała ona m.in zagadnienie zacierania się granic pomiędzy zabawą, a niebezpieczeństwem. Po zakończeniu akcji w parku publiczność przechodziła do pobliskiej galerii ON, w której prezentowana była nowa, przygotowana konkretnie do tej przestrzeni instalacja kinetyczna „Untitled State of Mind. Black Cascade”, budowana przez artystkę na miejscu.

 

 

Zajmuję się kuratorowaniem wystaw i zdarzeń artystycznych oraz organizacją i koordynacją projektów animacyjnych.
Najbardziej lubię poznawać nowych ludzi i odkrywać ich potencjały, podróżować i… chodzić na koncerty.

WYBRANE PROJEKTY

SHARE
EN/PL